Mrs. Huyền - Hà Nội
0965551166
Mr. Lâm - Đà Nẵng
0935131816
Mrs. Kim Anh-SG
0935086838
Viettrung China
+8613710964989
Mr. Huyền Anh - TGD
0935011118
 • Mr Anh - Tâm thư gửi khách hàng!

  Mr Anh - Tâm thư gửi khách hàng!

 • Dự tính chi phí cho một chuyến đánh hàng Quảng Châu

  Dự tính chi phí cho một chuyến đánh hàng Quảng Châu

 • Vận chuyển container hoàn hảo của công ty XTTM Việt Trung

  Vận chuyển container hoàn hảo của công ty XTTM Việt Trung

 • ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC GIÁ “GỐC” TỪ VIỆT TRUNG

  ĐẶT HÀNG TRUNG QUỐC GIÁ “GỐC” TỪ VIỆT TRUNG

 • Thông báo: Đại sứ quán Trung Quốc đã cho cho phép đóng lại visa 6 tháng và 1 năm nhiều lần

  Thông báo: Đại sứ quán Trung Quốc đã cho cho phép đóng lại visa 6 tháng và 1 năm nhiều lần