Mrs. Huyền - Hà Nội
0965551166
Mrs. Hạnh - TP.Vinh
0973 771 776
Mr. Lâm - Đà Nẵng
0935131816
Mrs. Kim Anh-SG
0935086838
Viettrung China
+8613710964989
Mr. Huyền Anh - TGD
0935011118

提供翻译

翻译人员的标准:

-熟悉环境,交通路线,特别要熟悉公共汽车路线以便客户顺利出行,并节省不必要的开支。

-清楚每个市场,每种商品的批发市场,包括廉价商品和高级商品,以满足客户多样化的购买需要。

類別